BIP PW / Władze / Kwestor, Zastępca Kwestora / Zastępca Kwestora