•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Lądowej

Gmach Inżynierii Lądowej
Aleja Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6489
fax: 22 825 8899
e-mail: a.garbacz@il.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

mgr Katarzyna Zaręba


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6595
tel. miejski: 22 825 59 37
fax: 22 825 88 99
e-mail: biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5670
tel. miejski: (22) 825 6078
fax: (22) 825 8899
e-mail: a.lewandowska@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Zofia Kozyra


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5671
e-mail: z.kozyra@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5691
e-mail: w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

Barbara Symko


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6469
tel. miejski: 22 234 5161
fax: 22 234 5161
e-mail: b.symko@il.pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr Magdalena Wawrowska

pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 144

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5095
e-mail: m.wawrowska@il.pw.edu.pl