•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej

Dziekanat

Kierownik

mgr inż. Anna Stoczkiewicz


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6565
e-mail: a.stoczkiewicz@il.pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Dorota Duszyńska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6521
e-mail: d.duszynska@il.pw.edu.pl

mgr Monika Grzegorska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6551
e-mail: m.grzegorska@il.pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Ignasiak


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6521
e-mail: a.ignasiak@il.pw.edu.pl

mgr inż. Urszula Łabanowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1538
e-mail: u.labanowska@il.pw.edu.pl

mgr inż. Barbara Osica


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6551
e-mail: b.osica@il.pw.edu.pl

mgr inż. Beata Pawłowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6264
e-mail: b.pawlowska@il.pw.edu.pl

mgr Ewa Rżysko


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6559
e-mail: e.rzysko@il.pw.edu.pl

mgr Monika Sochacka


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6521
e-mail: m.sochacka@il.pw.edu.pl