•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Gmach Inżynierii Chemicznej
00-645 Warszawa
ul. Waryńskiego 1

tel. miejski: 22 825 14 40
fax: 22 825 14 40
www: www.ichip.pw.edu.pl

Dziekan

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 172, 527

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6293
e-mail: Eugeniusz.Molga@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6278
e-mail: Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

prof. dr hab. inż. Marek Henczka


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 36
e-mail: Marek.Henczka@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 93
e-mail: Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Wojciech Orciuch


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 91
e-mail: Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl