BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

Katarzyna Mroczek

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6369
tel. miejski: 22 825 14 40
fax: 22 825 14 40
e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

Pokój: 173, Gmach IChiP

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 63 69
e-mail: Katarzyna.Mroczek2@pw.edu.pl

lic. Emilia Matuszewska


Pokój: 173, Gmach IChiP

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 63 69
tel. miejski: 22 825 14 40
e-mail: Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów I stopnia

mgr Anna Lewczuk


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 178

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 53
tel. miejski: 22 234 64 53
e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów II stopnia

mgr inż. Karolina Błeszyńska-Kula


Gmach Inżynierii Chemicznej, p. 179 (I piętro)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 09
tel. miejski: 22 234 65 09
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów III stopnia

mgr Anna Lewczuk


Gmach Inżynierii Chemicznej, p. 178 (I piętro)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 53
tel. miejski: 22 234 64 53
e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Praktyki Studenckie

mgr inż. Karolina Kula

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6370
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl