•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Gmach Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni


pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: dziekan.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. ogólnych i naukowych

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni


pok. 302

Dyżur: czwartek godz. 10.15 - 12.00, w formie zdalnej
Prosimy o umówienie dokładnego terminu spotkania w Sekretariacie Wydziału 22 234 7887

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów

dr hab. inż. Agnieszka Machowska


pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Mirosław Szyłak - Szydłowski


pok. 108

Dyżur: środa, godz. 10.15 - 12.00, w formie stacjonarnej w pok. 108 lub w formie zdalnej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz


pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej