•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Gmach Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Dziekan

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni


pok. 112

Konsultacje:
poniedziałek godz. 12.00 - 14.00
czwartek godz. 16.00 - 17.00, pok. 912

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: dziekan.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. ogólnych i naukowych

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni


pok. 302

Konsultacje:
czwartek godz. 8.00 - 9.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Jarosław Chudzicki


pok. 108

Konsultacje:
wtorek godz. 12.15 - 13.00
soboty zjazdowe (dla studentów studiów niestacjonarnych) godz. 10.15 -11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura


pok. 108

Konsultacje:
wtorek godz. 14.15 -15.15, pok. 434

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych

dr hab. inż. Agnieszka Machowska


pok. 6

Konsultacje:
piątek godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: agnieszka.machowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej