•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Fizyki

Gmach Fizyki
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

tel. miejski: +48 22 6296124
tel. wew.: 7267
fax: +48 22 6282171
e-mail: dziekan.wf@pw.edu.pl
www: fizyka.pw.edu.pl

Dziekan

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Wojciech Wróbel


Gmach Fizyki, pok. 14a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1556 lub 8405
fax: 22 628 21 71
e-mail: wojciech.wrobel@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Przemysław Duda


Gmach Fizyki, pok. 132B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1554
fax: 22 628 2171
e-mail: przemyslaw.duda@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska


Gmach Fizyki, pok. 130B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: katarzyna.rutkowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz


Gmach Fizyki, pok. 130C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: jerzy.antonowicz@pw.edu.pl