•  

BIP PW / Skład osobowy / Politechnika Warszawska Filia w Płocku / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii / Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki