BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Gmach Główny
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17

Dziekan

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: 24 262 62 54
fax: 225
e-mail: prorektor.plock@pw.edu.pl

Sekretariat Dziekana

mgr Agnieszka Olszewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: 24 262 62 54
fax: 225
e-mail: Agnieszka.Olszewska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 114

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 134, 101
fax: 24 262 64 91
e-mail: Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 214

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 174, 154
tel. miejski: 24 262 74 94
fax: 24 262 74 94
e-mail: Marzena.Majzner@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Cezary Wiśniewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 213

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 152, 151
tel. miejski: 24 262 74 94
fax: 24 262 74 94
e-mail: Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl