•  

BIP PW / Skład osobowy / Politechnika Warszawska Filia w Płocku / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

Gmach Główny
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Dyrektor

dr inż. Artur Koper

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 306

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214
tel. miejski: 24 262 42 26
fax: 24 262 42 26
e-mail: Artur.Koper@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

dr inż. Piotr Wiliński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 204, 304

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 136, 214
tel. miejski: 24 262 42 26
fax: 24 262 42 26
e-mail: Piotr.Wilinski@pw.edu.pl

Sekretariat dyrektora

mgr Justyna Jarzyńska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 305

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214, 268
tel. miejski: (24) 262 42 26
fax: (24) 262 42 26
e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl