BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Biuro ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki