BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

Kierownik

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7222
e-mail: iwona.grabarek@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Krasieńko


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 321

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5409
tel. miejski: 22 628 6491
e-mail: urszula.krasienko@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Sylwia Bęczkowska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6007
e-mail: sylwia.beczkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Bogdański


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 256

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7930
e-mail: jerzy.bogdanski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 259

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6143
e-mail: andrzej.czerepicki@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Dobrzyński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6007
e-mail: grzegorz.dobrzynski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Jaskowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7752
e-mail: piotr.jaskowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Koniak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7938
e-mail: marcin.koniak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 257

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5874
e-mail: maciej.kozlowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Nikoniuk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6007
e-mail: marcin.nikoniuk@pw.edu.pl

mgr inż. Grażyna Sitnicka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 256

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7930
e-mail: grazyna.sitnicka@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Stypułkowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7752
e-mail: krzysztof.stypulkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7752
e-mail: piotr.tomczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Woźniak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 322

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5409
tel. miejski: 22 628 6491
e-mail: andrzej.wozniak@pw.edu.pl

mgr inż. Zuzanna Zysk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7938
e-mail: zuzanna.zysk@pw.edu.pl