•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Pełnomocnicy dziekana

Małgorzata Duchlińska

Kierownik Obiektu i Sekcji Obsługi , Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych

Gmach Mechatroniki, pok. 114
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8218
e-mail: malgorzata.duchlinska@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Szałapak

Pełnomocnik dziekana ds. międzynarodowej wymiany studentów

Gmach Mechatroniki, pok. 145
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8386
e-mail: jerzy.szalapak@pw.edu.pl

mgr Paweł Lipiński

Pełnomocnik dziekana ds. BHP

tel. (22) 234 wew.8660
e-mail: pawel.lipinski@pw.edu.pl
gmach Mechatroniki pok. 231

Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni

Pełnomocnik dziekana ds. informatyzacji i komunikacji społecznej

tel. (22) 234 wew.8471
e-mail: barbara.siemiatkowska@pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki pok. 256

mgr inż. Aleksandra Gawin

Pełnomocnik dziekana ds. ochrony danych osobowych

tel. (22) 234 wew.8589
e-mail: aleksandra.gawin@pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki pok. 121

Stanisław Miszczak

Pełnomocnik dziekana ds. sieci komputeroweje-mail: stanislaw.miszczak@pw.edu.pl

mgr Mariola Jurczak-Nosińska

Pełnomocnik Dziekan ds. Zamówień Publicznych
gmach Mechatroniki pok.117

tel. (22) 234 wew. 8230

e-mail: mariola.jurczak@pw.edu.pl