•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Technik Wytwarzania / Pracownicy instytutu / Adiunkci dydaktyczni