BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni


pok. 403

e-mail: jerzy.balicki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni


pok. 447

tel. wew.: (22) 234 + wew: 59 84
e-mail: anna.dembinska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni


pok. 16, 553

tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 88
e-mail: wojciech.domitrz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni


pok. 550

e-mail: Marek.Gagolewski@pw.edu.pl

dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni


pok. 508

e-mail: maria.ganzha@pw.edu.pl

dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni


pok. 404

e-mail: Przemyslaw.Gorka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni


pok. 551

e-mail: maciej.grzenda@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni


pok. 525

e-mail: agnieszka.jastrzebska.mini@pw.edu.pl

dr hab. inż. Konstanty Junosza - Szaniawski


pok.554

e-mail: konstanty.junosza-szaniawski@pw.edu.pl

dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni


pok. 28, 448

tel. wew.: (22) 234 + wew: 72 61, 59 25
e-mail: boguslawa.karpinska@pw.edu.pl

dr hab. Bartosz Kołodziejek, prof. uczelni


pok. 519

e-mail: bartosz.kolodziejek@pw.edu.pl

dr hab. Tomasz Krawczyk, prof. uczelni


e-mail: tomasz.krawczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni


pok. 521

e-mail: agata.pilitowska@pw.edu.pl

dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni


pok. 519

e-mail: kamil.szpojankowski@pw.edu.pl

dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni


pok. 440

e-mail: ewa.zadrzynska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni


pok. 462

e-mail: azamojsk@mini.pw.edu.pl

dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni


pok. 503

e-mail: michal.ziembowski@pw.edu.pl