BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej / Zakład Projektowania Materiałów / Kierownik