•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

Gmach Inżynierii Lądowej
00-637 Warszawa
Al. Armii Ludowej 16

tel. wew.: 6543
e-mail: sekretariat.idim@pw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni


Gmach Inżynierii Lądowej
pok. 539

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6487
e-mail: karol.kowalski@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 825 60 78
e-mail: monika.mitew@pw.edu.pl

Biuro Obsługi Instytutu Dróg i Mostów

Maria Szymańska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 451

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6543, 6504
tel. miejski: 22 825 35 72
fax: 22 825 89 46
e-mail: maria.szymanska@pw.edu.pl

mgr Irena Janczewska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 449

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6543
e-mail: irena.janczewska@pw.edu.pl