•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Instytut Dróg i Mostów

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Roman Nagórski


pok. 141

tel. miejski: 22 825 55 60
e-mail: roman.nagorski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski


pok. 648

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6331
e-mail: piotr.olszewski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski


pok. 544

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6472
e-mail: piotr.radziszewski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5670
tel. miejski: (22) 825 6078
fax: (22) 825 8899
e-mail: anna.lewandowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak


pok. 418

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6349
e-mail: artur.zbiciak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Henryk Zobel


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 438

tel. miejski: 22 825 72 89
fax: 22 825 89 46
e-mail: henryk.zobel@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni


Gmach Inżynierii Lądowej
pok. 539

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6487
e-mail: karol.kowalski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni


Gmach Inżynierii Lądowej
pok. 540

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5674
e-mail: jan.krol@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. uczelni


pok. 109/616

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5741
e-mail: michal.sarnowski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Thakaa Al-Khafaji


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6396
e-mail: thakaa.khafaji@pw.edu.pl

dr hab. inż. Magdalena Ataman


pok. 238

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6470
e-mail: magdalena.ataman@pw.edu.pl

dr Grzegorz Bartnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6471
e-mail: grzegorz.bartnik@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Brzeziński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6297
e-mail: andrzej.brzezinski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Dybicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6297
e-mail: tomasz.dybicz@pw.edu.pl

dr inż. Monika Jaroszewska


pok. 631

e-mail: Monika.Jaroszewska@pw.edu.pl

dr inż. Kazimierz Józefiak


pok. 448

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6471
e-mail: kazimierz.jozefiak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Kacprzak


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 445

e-mail: grzegorz.kacprzak@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Karwowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6302
e-mail: wojciech.karwowski@pw.edu.pl

dr inż. Cezary Kraśkiewicz


pok. 622

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1537
e-mail: cezary.kraskiewicz@pw.edu.pl

dr Rafał Kuszyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6389
e-mail: rafal.kuszyk@pw.edu.pl

dr inż. Adam Liphardt


pok. 423

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6461
e-mail: adam.liphardt@pw.edu.pl

dr Maciej Maślakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6389
e-mail: maciej.maslakowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 825 60 78
e-mail: monika.czajewska@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Oleksiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6490
e-mail: wojciech.oleksiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Radosław Oleszek


pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5695
e-mail: radoslaw.oleszek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Pawlik


e-mail: marek.pawlik@pw.edu.pl

dr inż. Anna Rakoczy


e-mail: anna.rakoczy@pw.edu.pl

dr Małgorzata Superczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6471
e-mail: malgorzata.superczynska@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Szagała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6297
e-mail: piotr.szagala@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Trochymiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 825 90 75
e-mail: wojciech.trochymiak@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Wińska


pok. 641

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6409
e-mail: malgorzata.winska@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska


pok. 646

e-mail: karolina.niedzinska@pw.edu.pl

mgr inż. Beata Osińska


pok. 643

e-mail: beata.osinska@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Pokorski


pok. 423

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6461
e-mail: piotr.pokorski@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Płudowska-Zagrajek


pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5695
e-mail: monika.zagrajek@pw.edu.pl

mgr inż. Emilia Roguska


pok. 446

e-mail: emilia.roguska@pw.edu.pl

mgr inż. Urszula Tomczak


pok. 446

e-mail: urszula.tomczak@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Tutka


pok. 420

e-mail: pawel.tutka@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Złotowska


pok. 421

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5092
e-mail: magdalena.zlotowska@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

mgr inż. Grażyna Borończyk-Płaska


tel. miejski: 22 825 90 75
e-mail: grazyna.plaska@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6466
tel. miejski: 022 825 63 16
e-mail: krzysztof.wojciechowski@pw.edu.pl

Wykładowcy

mgr inż. Katarzyna Kleszczewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6291,6409
e-mail: k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Emilia Głogosz


tel. miejski: 022 825 72 87
e-mail: e.glogosz@il.pw.edu.pl

Grzegorz Lech


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5692