•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi / Sekcja Zarządzania Projektami