BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Gmach Inżynierii Chemicznej
00-645 Warszawa
ul. Waryńskiego 1

tel. miejski: 22 234 63 69
www: www.ichip.pw.edu.pl

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marek Henczka


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 172, 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 63 69, 64 36
e-mail: Marek.Henczka@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62 78
e-mail: Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów

prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 219

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62 94
e-mail: Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 514

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62 72
e-mail: Maciej.Pilarek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju

dr inż. Wojciech Orciuch


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 91
e-mail: Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl