BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej / Kierownik