BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Biblioteka Wydziałowa / Kierownik Biblioteki / Pracownicy Biblioteki