BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Gmach Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni


pok. 112

Dyżury: poniedziałki, godz. 14:00 – 16:00 w formie zdalnej lub stacjonarnej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: dziekan.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. ogólnych i nauki

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni


pok. 302

Dyżury: czwartki, godz. 12:15 – 14:00 w formie zdalnej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów

dr hab. inż. Agnieszka Machowska


pok. 108

Dyżury: po uprzednim umówieniu mailowym

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Mirosław Szyłak - Szydłowski, prof. uczelni


pok. 232

Dyżury: środa, godz. 14.15 – 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5701
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz


pok. 108

Dyżury: środy, godz. 15:00 – 16:00 i soboty zjazdowe 16:00 – 17:00 w formie zdalnej lub stacjonarnej
w trybie zdalnym on-line na platformie MS Teams, bądź po uprzednim umówieniu się w trybie stacjonarnym

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej