•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Fizyki / Zakład – Fizyki Jądrowej / Kierownik