BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Dział Techniczno-Inwestycyjny i Zamówień Publicznych / Specjalista inżynieryjno-techniczny