BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Pełnomocnicy Dziekana / Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjnych