BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Telekomunikacji / Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych / Kierownik