BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Telekomunikacji

GMACH ELEKTRONIKI
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak


Gmach Elektroniki, pok. 510

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7890, 7868
fax: +48 22 234 7477
e-mail: jerzy.siuzdak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 510

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7868,
fax: +48 22 234 7868
e-mail: jaroslaw.turkiewicz@pw.edu.pl

Sekretariat Instytutu

mgr Zuzanna Mazek


Gmach Elektroniki, pok. 510

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7868
fax: 022 234 74 77
e-mail: zuzanna.mazek@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania

mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter


Gmach Elektroniki, pok. 509

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6690, 7434
fax: +48 22 234 7477
e-mail: danuta.wojter@pw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora ds. Nauczania

Małgorzata Kowalska


Gmach Elektroniki, pok. 508

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7434
fax: +48 22 234 7477
e-mail: malgorzata.kowalska1@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Justyna Milcarz-Błażyńska


Gmach Elektroniki, pok. 406

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6186
fax: +48 22 234 7477
e-mail: justyna.blazynska@pw.edu.pl