BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Janusz Marzec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7643
e-mail: janusz.marzec@pw.edu.pl

prof. dr hab. Józef Modelski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7233,7723
tel. miejski: 022 825-39-29
e-mail: jozef.modelski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Roman Morawski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7721
e-mail: roman.morawski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Władysław Skarbek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5315
e-mail: wladyslaw.skarbek@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn


Gmach Elektroniki, pok. 33

y.yashchyshyn@ire.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7727
e-mail: yevhen.yashchyshyn@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7955
e-mail: krzysztof.zaremba@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan Żera


Gmach Elektroniki, pok. 131

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7999
e-mail: jan.zera@pw.edu.pl

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Piotr Bilski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7644
e-mail: Piotr.Bilski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Bogorodzki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7918
e-mail: piotr.bogorodzki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7840
e-mail: grzegorz.pastuszak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bartłomiej Salski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7622
e-mail: bartlomiej.salski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Waldemar Smolik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5786
e-mail: waldemar.smolik@pw.edu.pl

dr hab. inż. Kajetana Snopek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7713
e-mail: kajetana.snopek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5886
e-mail: wojciech.wojtasiak@pw.edu.pl

Administracja

mgr Karolina Bąk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5367
e-mail: karolina.bak@pw.edu.pl

Anna Smenda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
e-mail: anna.smenda@pw.edu.pl

Beata Rosłon


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6089
e-mail: beata.roslon@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Jefimowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7645
e-mail: aleksandra.jefimowicz@pw.edu.pl

mgr Zdzisława Fenikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7743
e-mail: zdzislawa.fenikowska@pw.edu.pl

Janina Nowak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7743
e-mail: janina.nowak@pw.edu.pl

Izabela Dudek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7829
e-mail: izabela.dudek@pw.edu.pl

mgr Monika Feluś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7696
tel. miejski: 22 825 52 48
e-mail: monika.felus@pw.edu.pl

lic. Marta Rudnicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7233
e-mail: marta.rudnicka@pw.edu.pl

Docenci

Adiunkci

dr inż. Paweł Bajurko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7795
e-mail: pawel.bajurko@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Bobiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7637
e-mail: piotr.bobinski@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Bogdan


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7796
e-mail: grzegorz.bogdan@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Brzeski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742, 7577
e-mail: piotr.brzeski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Buchowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7840
e-mail: andrzej.buchowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Xin Chang


tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 57
e-mail: Xin.Chang@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Cichocki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7635
e-mail: jacek.cichocki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Derzakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7933
e-mail: krzysztof.derzakowski@pw.edu.pl

dr inż. Vitomir Djaja-Jośko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7620
e-mail: v.djaja-josko@ire.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Domański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7626
e-mail: grzegorz.domanski@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Galiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5016
e-mail: grzegorz.galinski@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Godziszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7796
e-mail: konrad.godziszewski@pw.edu.pl

dr inż. Daniel Gryglewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5886
e-mail: daniel.gryglewski@pw.edu.pl

dr inż. Krystian Ignasiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5016
e-mail: krystian.ignasiak@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Kazubski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7841
e-mail: wojciech.kazubski@pw.edu.pl

dr inż. Bogumił Konarzewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7916
e-mail: bogumil.konarzewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Kopyt


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5829
e-mail: pawel.kopyt@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Korpas


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7624
e-mail: przemyslaw.korpas@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Kozłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6088
e-mail: sebastian.kozlowski@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Kołakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7635
e-mail: jerzy.kolakowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Kołakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7620
e-mail: marcin.kolakowski@pw.edu.pl

dr inż. Karol Kuczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7341
e-mail: karol.kuczynski@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Kurek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5476
e-mail: krzysztof.kurek@pw.edu.pl

dr inż. Robert Kurjata


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7626
e-mail: robert.kurjata@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Lewandowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7637
e-mail: marcin.lewandowski@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Makarewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7748
e-mail: grzegorz.makarewicz@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Mazurek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7346
e-mail: pawel.mazurek@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Miazga


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7878
e-mail: przemyslaw.miazga@pw.edu.pl

dr inż. Mirosław Mikołajewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7793
e-mail: miroslaw.mikolajewski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Miś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7576

dr inż. Krzysztof Mroczek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7795
e-mail: krzysztof.mroczek@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Pietrzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7999
e-mail: a.pietrzak@ire.pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Radomski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7577
e-mail: dariusz.radomski@pw.edu.pl

dr inż. Dawid Rosołowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7624
e-mail: d.rosolowski@ire.pw.edu.pl

dr inż. Tymon Rubel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7739
e-mail: t.rubel@ire.pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Rychter


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7916
e-mail: a.rychter@ire.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Sobolewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7796
e-mail: jakub.sobolewski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Sypniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7347
e-mail: m.sypniewski@ire.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Wagner


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7346
e-mail: j.wagner@ire.pw.edu.pl

dr inż. Damian Wanta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7577
e-mail: damian.wanta@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Krzysztof Dygnarowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6086
e-mail: krzysztof.dygnarowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Gwardys


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7957
e-mail: grzegorz.gwardys@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Jasiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7748
e-mail: maciej.jasinski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Krysicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7631
e-mail: mateusz.krysicki@pw.edu.pl

mgr inż. Kamil Lipiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6086
e-mail: kamil.lipinski@pw.edu.pl

mgr inż. Wojciech Obrębski


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew. 6087
e-mail: wojciech.obrebski@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Olszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7577
e-mail: tomasz.olszewski2@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Pondel-Sycz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7748
e-mail: karolina.sycz@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Wieteska


e-mail: michal.wieteska@pw.edu.pl

mgr inż. Przemysław Wróblewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5786
e-mail: Przemyslaw.Wroblewski@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Tomasz Krzymień


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5773
e-mail: tomasz.krzymien@pw.edu.pl

Andrzej Laskowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7987
e-mail: andrzej.laskowski@pw.edu.pl

Mirosław Lubiejewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7633
e-mail: miroslaw.lubiejewski@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Owczarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5018
e-mail: andrzej.owczarek@pw.edu.pl

Andrzej Wasilewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7919
e-mail: andrzej.wasilewski@pw.edu.pl