BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej / Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauczania