BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Pracownicy Instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk


Gmach Elektroniki, pok. 523

e-mail: Maciej.Lawrynczuk@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 572A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3650
e-mail: Ewa.Szynkiewicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński


Gmach Elektroniki, pok. 518a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5102
e-mail: Cezary.Zielinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak


Gmach Elektroniki, pok. 565

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7866
e-mail: Wlodzimierz.Kasprzak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski


Gmach Elektroniki, pok. 524

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7397
tel. miejski: 22 825 09 95
e-mail: Piotr.Tatjewski@pw.edu.pl

profesorowie uczelni

dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 517

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7119
e-mail: Wojciech.Szynkiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Traczyk


Gmach Elektroniki, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6192
e-mail: Tomasz.Traczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Domański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7665
e-mail: Pawel.Domanski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Piotr Arabas


Gmach Elektroniki, pok. 573

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7126
e-mail: Piotr.Arabas@pw.edu.pl

dr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych

V piętro, pok. 558

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7805
e-mail: ewelina.trokielewicz@pw.edu.pl

dr inż. Patryk Chaber


Gmach Elektroniki, pok. 563

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7124
e-mail: Patryk.Chaber@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Ciecierski


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych

V piętro, pok. 573

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7126
e-mail: konrad.ciecierski@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Dudek


e-mail: Wojciech.Dudek@pw.edu.pl

dr inż. Maksym Figat


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych, 

V piętro, pok. 566

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7649
e-mail: maksym.figat@pw.edu.pl

dr inż. Janusz Granat


Gmach Elektroniki, pok. 560A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7864
e-mail: Janusz.Granat@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Kaleta


Gmach Elektroniki, pok. 561

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7123
e-mail: Mariusz.Kaleta@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Kamola


Gmach Elektroniki, pok. 573

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7126
e-mail: Mariusz.Kamola@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Karbowski


Gmach Elektroniki, pok. 572

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7632
e-mail: Andrzej.Karbowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Miachał Karpowicz


Gmach Elektroniki, pok. 573A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7860
e-mail: Michal.Karpowicz@pw.edu.pl

dr Szymon Kijas


Gmach Elektroniki, pok. 555

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7997
e-mail: Szymon.Kijas@pw.edu.pl

dr inż. Adam Kozakiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 573A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7860
e-mail: Adam.Kozakiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Kozłowski


e-mail: Bartosz.Kozlowski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Jordan Kruk


Gmach Elektroniki, pok. 530

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7922
e-mail: Tomasz.Kruk@pw.edu.pl

dr inż. Adam Krzemienowski


Gmach Elektroniki, pok. 553

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7640
e-mail: Adam.Krzemienowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Marusak


Gmach Elektroniki, pok. 567

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7673
e-mail: Piotr.Marusak@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Pałka


Gmach Elektroniki, pok. 554

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7648
e-mail: Piotr.Palka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Pieńkosz


Gmach Elektroniki, pok. 560A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7864
e-mail: Krzysztof.Pienkosz@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Plamowski


Gmach Elektroniki, pok. 567

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7673
e-mail: Sebastian.Plamowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Ratkowski


Gmach Elektroniki, pok. 555

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7997
e-mail: Andrzej.Ratkowski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Śliwiński


Gmach Elektroniki, pok. 561

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7123
e-mail: Tomasz.Sliwinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Stachurski


Gmach Elektroniki, pok. 553

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7640
e-mail: Andrzej.Stachurski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Szlenk


Gmach Elektroniki, pok. 555

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7997
e-mail: Marcin.Szlenk@pw.edu.pl

dr inż. Mateusz Trokielewicz


Gmach Elektroniki, pok. 558

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7805
e-mail: Mateusz.Trokielewicz@pw.edu.pl

dr inż. Artur Wilkowski


Gmach Elektroniki, pok. 564

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7276
e-mail: Artur.Wilkowski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Winiarski


Gmach Elektroniki, pok. 566

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7649
e-mail: Tomasz.Winiarski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wojtulewicz


Gmach Elektroniki, pok. 563

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7124
e-mail: Andrzej.Wojtulewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Zalewski


Gmach Elektroniki, pok. 562

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7756
e-mail: Andrzej.Zalewski@pw.edu.pl

dr inż. Izabela Żółtowska


Gmach Elektroniki, pok. 554

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7648
e-mail: Izabela.Zoltowska@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Klara Borowa


Gmach Elektroniki, pok. 562

tel. wew.: (22) 234 + wew: w. 7756
e-mail: Klara.Borowa@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Gustowski


 Gmach Elektroniki, pok. 525

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7699
e-mail: Jerzy.Gustowski@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Hałoń


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych

V piętro, pok. 560

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7297
e-mail: michal.halon@pw.edu.pl

mgr inż. Robert Nebeluk


Gmach Elektroniki, pok. 571

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7861
e-mail: Robert.Nebeluk@pw.edu.pl

mgr inż. Dawid Seredyński


Gmach Elektroniki, pok. 566

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7649
e-mail: Dawid.Seredynski@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Sobczyk


Gmach Elektroniki, pok. 519a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7863
e-mail: Jerzy.Sobczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Stefańczyk


Gmach Elektroniki, pok. 564

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7276
e-mail: Maciej.Stefanczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Zarzycki


Gmach Elektroniki, pok. 571

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7861
e-mail: Krzysztof.Zarzycki@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno - Techniczni

mgr inż. Włodzimierz Macewicz


Gmach Elektroniki, pok. 525

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7699
e-mail: Wlodzimierz.Macewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Matyjasiak


Gmach Elektroniki, pok. 521

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7397
tel. miejski: 22 825 09 95
e-mail: Elzbieta.Matyjasiak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Newelska - Pedowicz


pok. 521

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7397
e-mail: Katarzyna.Pedowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Sylwia Piskorska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6156
e-mail: Sylwia.Piskorska@pw.edu.pl

lic. Alicja Trojanowska


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7750
e-mail: Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl

mgr Beata Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7397
tel. miejski: 22 825 09 95
e-mail: Beata.Wozniak@pw.edu.pl

Pracownicy Działu Finansowego

mgr Renata Kisielewicz


Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych, pok. 526

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7122
e-mail: renata.kisielewicz@pw.edu.pl

mgr Dorota Podniesińska

Kierownik Działu Finansowego

Gmach Elektroniki, pok. 526

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6096
e-mail: Dorota.Podniesinska@pw.edu.pl

lic. Agnieszka Słojewska


Gmach Elektroniki, pok. 526

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7122
e-mail: Agnieszka.Slojewska@pw.edu.pl