BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Dziekanat

Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. miejski: 22 234 74 11
tel. wew.: 74 11

mgr Marta Kwiatkowska


pokój 112

tel. miejski: 22 234 74 11
e-mail: marta.kwiatkowska@pw.edu.pl

mgr Paweł Cepuch


Pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 57 93
e-mail: pawel.cepuch@pw.edu.pl

inż. Ewa Płonowska - Sztanc


pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 5793
e-mail: E.Plonowska-sztanc@elka.pw.edu.pl

mgr Aneta Libera


pokój 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 60
tel. miejski: 22 234 61 60
e-mail: aneta.libera@pw.edu.pl

mgr inż. Sylwia Lipska


pokój 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 11
tel. miejski: 22 234 7411
e-mail: sylwia.lipska@pw.edu.pl

inż. Sylwia Ejsmont


pokój 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 85
tel. miejski: 22 234 73 85
e-mail: sylwia.ejsmont@pw.edu.pl

mgr Anna Neubart


pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 75
tel. miejski: 22 234 57 75

Alicja Stolarczyk


pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 36 73
tel. miejski: 22 234 36 73
e-mail: alicja.stolarczyk@pw.edu.pl

mgr Marzena Stolarska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 11
tel. miejski: 022 234 79 11
e-mail: marzena.stolarska@pw.edu.pl

Monika Ciechońska


Pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 36 73
tel. miejski: 022 234 36 73
e-mail: monika.ciechonska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Łabuda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 11
tel. miejski: 022 234 79 11
e-mail: katarzyna.labuda@pw.edu.pl