BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny / Pracownicy wydziału / Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni