BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

Gmach Główny
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Dyrektor

dr inż. Artur Koper

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 301

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214, 268
e-mail: Artur.Koper@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora

dr inż. Piotr Wiliński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 204, 303

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 136, 214
e-mail: Piotr.Wilinski@pw.edu.pl

Sekretariat dyrektora

mgr Karolina Gościniak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214, 268
tel. miejski: 607 501 351
e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl