BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej