•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Architektury

Gmach Architektury
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55

Dziekan

dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski


e-mail: dziekan.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni


e-mail: dziekan.og.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek


e-mail: dziekan.nauka.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

Prodziekan ds. Studenckich

dr Iwona Szustakiewicz


e-mail: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr Ewa Bommersbach-Maszke

Pełnomocnik Kwestora

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1340
e-mail: Ewa.Maszke@pw.edu.pl