BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Katedra Projektowania Architektonicznego

Pracownia Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

dr inż. arch. Łukasz Piątek

dr inż. arch. Krystian Kwieciński

dr inż. arch. Maciej Miłobędzki

dr inż. arch. Jakub Szczęsny

dr inż. arch. Oksana Pekarchuk

dr inż. arch. Karolina Dąbrowska-Żółtak

dr inż. arch. Marcin Strzała

mgr inż. arch. Jakub Franczuk

mgr inż. arch. Dariusz Hyc

mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski

mgr inż. arch. Sławomir Kowal

mgr inż. arch. Krzysztof Nazar

mgr inż. arch. Karolina Ostrowska-Wawryniuk

mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

mgr inż. arch. Jan Rubel

mgr inż. arch. Robert Rzadkiewicz

mgr inż. arch. Marta Żak