BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych / Sekretariat Dyrektora