BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa" / Opiekun Koła