BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "BIOMEDYCZNI" / Opiekun Koła