BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" / Opiekun Koła