BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) / Opiekun Koła