BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul. Jachowicza 2/4 pok. 71
09-400 Płock

Przewodniczący:
Mateusz Kajkowski

Wiceprzewodnicząca:
Albert Chodorowski

Sekretarz:
Magdalena Lewica

Opiekun Koła

dr inż. Cezary Wiśniewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 212

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 274, 152
e-mail: Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Grabowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 320

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 191
e-mail: Pawel.Grabowski@pw.edu.pl