BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku / Opiekun Koła