BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Organizacja Studencka Enactus Politechnika Warszawska / Opiekun Organizacji Studenckiej