BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN / Opiekun Koła