BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Koło Naukowe Urbanistyki i Planowania Przestrzennego / Opiekun Koła