BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku / Opiekun Koła