BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Geodezyjny Klub Sportowy Tachimetr Warszawa / Opiekun Koła