BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rada Doktorantów / Sprawozdania finansowe z działalności Zarządu Rady Doktorantów